Logo

Normal Bütanol

Şartname ve uygulama

Bu madde ikiden fazla karbon atomuna sahip olan ve suda tamamen çözünür olan fosil hücrelerden (fermente meyve alkolü) biridir. Normal bütanol doğal olarak fermente şekerlerden ve karbonhidratlardan üretilir. Yiyecek doldurma yerine birçok ülkede kullanılır. Aynı zamanda propilenden türetilmiş bir petrokimya ürünüdür. Diğer kullanımlar arasında, polimerlerin, farmasötiklerin, plastik piroksilin, herbisit esterleri ve butillenmişlerin üretimi ve aromatizasyonda bir katkı maddesi olarak bazı yağların ekstraksiyonundan bahsedilebilir

 

paketleme

180 kg'lık varillerde doldurulur