Logo

Mono amonyum fosfat

Özellikler

Çözünür suda ve etanolde bu kimyasal bileşim asetonda çözünmez. Bu beyaz bir kristaldir. Suda çözünürlüğü litre başına yaklaşık 40 gramdır. Bitkinin azot ve fosfat gereksinimlerinin büyük bir yüzdesini sağlar. Bu gübre vejetatif büyümeyi, çiçeklerin homojenliğini, dona karşı direnci ve meyve üretimini arttırmada etkilidir. Bu gübre içerisindeki fosfor miktarı, diğer elementlerin emilimini artıran, pH 4.5 değerinde tutulur.

 

Uygulamalar ve Kullanımlar

Tarım endüstrisinde kimyasal gübre olarak kullanılır. Ayrıca çeşitli sulama sistemlerinde bulunan yangın söndürücü kapsüllerde de mevcuttur. Pestisitlerin çoğunda, pestisitler ve gübreler magnezyum ve kalsiyum gübreleri ile karıştırılır.