Logo

Homopolimer reçine

Şartname ve uygulama

Bu reçine, beyaz renkli süt gibi görünen vinil asetat esaslı bir monomer bazlı emülsiyon reçinesidir. Bu reçine, yüksek yapışma özelliklerine, yüksek esnekliğe, çeşitli doldurucularla karışma kabiliyetine ve kuruduktan sonra renksiz ve saydam film oluşumuna sahiptir.

Bu reçine tuval boyama, döşeme, inşaat doğramalarında kullanılır. Bu malzeme polivinil esterler kategorisine dahil edilmiştir. Aynı zamanda, tek tekrar ünitelerden oluşan polimer zincirlerinden oluşur ve polietilen, polistiren, poli Propilen ve polivinil klorürden yapılabilir

 

paketleme

200 kg'lık varillerde ambalajlanmıştır