Logo

Butil glikol

Bu maddenin görünümü nötr ve renksiz, oldukça iyi bir koku ve neredeyse uçucu olmayan ve etere benzer bir kokuya sahip. Oda sıcaklığında su, ketonlar, alkoller, eterler, parafin ve aromatik hidrokarbonlarla karıştırılmış küçük bir nem emicidir. Bu ürün oda sıcaklığında su ve geleneksel organik çözücüler ile karıştırılabilir. Renklerde ve yüzey kaplamalarında, temizlik ürünlerinde ve mürekkeplerde, hidrolik sıvılarda ham madde olarak, delme ve kesme yağında (güçlü çözücü) ve yumuşatıcı üretiminde ftalik asit ile tepkimeye girerek çözücü olarak kullanılır. Yağların çoğunu çözme yeteneği.